Object structure

Title:

Concept of using the InCaS model to identification, measuring and presenting relational capital of a network enterprises and other modern organizations = Koncepcja wykorzystania modelu InCaS do identyfikacji, pomiaru i prezentowania kapitału relacyjnego w przedsiębiorstwach sieciowych i innych nowoczesnych organizacjach

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela

Subject and Keywords:

kapitał relacyjny ; kapitał intelektualny ; Relational capital ; Intellectual capital

Abstract_pl:

Kapitał relacyjny, podobnie jak kapitał ludzki i kapitał organizacyjny, jest ważnym składnikiem wartości rynkowej wielu podmiotów gospodarczych. Przez wiele lat podejmowano próby opracowania jednolitych metod i modeli w celu ich identyfikacji i wyceny. ?Sprawozdanie z Kapitału Intelektualnego - Made in Europe? (InCaS) stanowi szczególnie przydatne, kompleksowe narzędzie do oceny, raportowania i rozwoju kapitału intelektualnego i relacyjnego w nowoczesnych przedsiębiorstwach. ; W artykule przedstawiono zastosowanie projektu InCaS w do pomiaru i prezentacji kapitału relacyjnego w 25 pilotażowych MŚP w Europie, w tym w 5 pilotażowych MŚP w Polsce. Artykuł przedstawia również praktyczne zastosowanie koncepcji InCaS do oszacowania, prezentacji i rozwijania kapitału relacyjnego na przykładzie nowoczesnej firmy branży usług IT w Polsce - Blooming Technologies Sp. z o.o. Model InCaS pokazuje słabe i silne strony poszczególnych czynników kapitału strukturalnego. Określa obszary, w których należy interweniować, aby zarządzać relacjami organizacji.

Abstract:

Relational capital factors are an important component of the market value of many business entities. For many years attempts have been made at developing uniform methods and models for identification and valuation of relational capital. ?Intellectual Capital Statement ? Made in Europe? (InCaS) that constitutes a particularly useful, complex tool to assess, to report and to develop the intellectual capital and relational capital of an modern companies. ; The paper shows application of InCaS project for measuring and presenting relational capital in 25 pilot-SMEs in Europa, in this in 5 pilot-SMEs in Poland. The paper shows also practical application of InCaS concept for assess, to report and to develop the relational capital on the example of a modern company the industry of IT services in Poland - BLOOMING Technologies Sp. z o.o.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0010

Pages:

136-152

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego