Object structure

Creator:

Malinowski, Mariusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Relation between the level of educational infrastructure development and enterprises development in the region = Zależność między poziomem rozwoju infrastruktury oświatowej i rozwojem przedsiębiorstw w regionie

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

infrastruktura ; infrastruktura oświatowa ; rozwój przedsiębiorstw ; infrastructure ; educational infrastructure ; enterprises development

Abstract_pl:

Celem artykułu jest określenie zależności między infrastrukturą oświatową poszczególnych regionów i rozwojem przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano otoczenie oświatowe oraz przedstawiono je, jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależności pomiędzy stanem otoczenia oświatowego i rozwojem przedsiębiorstw w poszczególnych województwach w latach 2007-2011. ; The aim of this article is to define the relation between educational infrastructure of individual regions as well as enterprises development. In the first part of article an educational environments were characterized and described as a development factor of enterprises. In the second part, based on statistical data the relations were examined between educational environment and enterprises development state in individual provinces in 2007-2011 years.

Abstract:

The periodical "Management" is aimedat publishing original, empirical and theoretical studies, short communications and preliminary reports on modern management. Emphasis is laid on investigations in strategic management. The journal also intends to give an insight into the computer-related aspects of management, integrated and manufacturing systems, information systems, robotics and other related fields.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0016

Pages:

233-246

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego