Object

Title: A strong brand as a determinant of economic development in Lubuskie Voivodeship = Silna marka wyznacznikiem rozwoju gospodarki w województwie lubuskim

Creator:

Perzyńska, Agnieszka

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest zaprezentowanie jaką wielką rolę pełni marka, która jest wyznacznikiem rozwoju gospodarki w województwie lubuskim. Budowanie silnej marki miasta jest zadaniem na wiele lat. Efekty mogą zostać zauważone prędzej poprzez działania promocyjne skupione na organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych. Silna marka to potężne źródło przewagi konkurencyjnej. ; Stworzenie silnej marki jest katalizatorem rozwoju gospodarczego regionu. Znak, logo to już nie wystarczy, aby rozwój gospodarczy wzrastał. Potrzebne jest wykorzystywanie innowacyjnych technologii informacyjnych w celu wyróżnienia regionu spośród innych. Motorem napędowym jest zbudowanie silnego wizerunku utożsamiającego siłę wartości regionu. Silna marka warunkuje obecnie zaistnienie i wyróżnienie się na globalnym rynku.

Abstract:

The aim of the article is to present how big a role a brand fulfils, which is a determinant of the development of economy in Lubuskie Voivodeship. Building a strong brand becomes a task for many years. The effects can be noticed earlier through promotion actions focused on organizing all kinds of cultural events and fixtures. A strong brand is a huge source of competitive advantage. ; Creating a strong brand is a catalyst of the economic development of the region. A sign, logo, is not enough for the economic development to increase. The use of innovative information technologies is necessary to distinguish the region from the other ones. The driving force is to build a strong image identifying the strength of the region values. A strong brand determines the present existence and distinction on the global market.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:32037

DOI:

10.2478/manment-2013-0017

Pages:

247-258

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information