Object structure

Title:

LCA analysis as a tool to assess the impact of electricity production on the environment = Analiza LCA jako narzędzie służące do oceny wpływu produkcji energii elektrycznej na środowisko

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Dzikuć, Maciej ; Piwowar, Arkadiusz

Subject and Keywords:

Ocena Cyklu Życia (LCA) ; Ekologia ; energia ; Life Cycle Assessment ; ecology ; energy

Abstract_pl:

W pracy zaprezentowano metodę oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) służącą do oceny właściwości ekologicznych wyrobów, przedstawiono procedurę realizacji LCA wraz z omówieniem poszczególnych etapów. Ponadto wskazano zasadność wykorzystania tej metody w sektorze energetycznym. W artykule wskazano również na kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego oraz wskazano na konieczność określania zagrożeń środowiskowych związanych z wytwarzaniem energii. Przemysł energetyczny w Polsce z uwagi na strukturę wytwarzania energii wymaga szczególnego nadzoru. Wykorzystanie węgla kamiennego oraz brunatnego jako podstawowego paliwa powoduje znaczne obciążenie środowiska.

Abstract:

The paper presents a method for Life Cycle Assessment LCA (Life Cycle Assessment) to evaluate the ecological characteristics of products, presents a procedure for the implementation of the LCA with an overview of the various stages. Moreover the validity of using this method to evaluate the energy sector. The article also points to the directions of the Polish energy sector and pointed to the need to determine the environmental risks associated with the production of energy. Energy industry in Poland, the structure of energy production requires special supervision. The use of coal and lignite as a primary fuel results in significant the environmental impact.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0027

Pages:

382-392

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego