Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Title:

Wpływ dawnej eksploatacji górniczej na awaryjność obiektów budowlanych Zielonej Góry

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 5 (1996)

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; budownictwo ; węgiel brunatny - eksploatacja

Abstract_pl:

Od połowy XIX wieku do l945 roku w Zielonej Górze działały kopalnie węgla brunatnego, eksploatujące mioceński pokład węgla brunatnego "Henryk". Podczas projektowania planów urbanistycznych miasta fakt ten pominięto. Dopiero przy opracowywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla Osiedli: Piastowskie III i IV stwierdzono występowaniew analizowanym terenie szybów, zapadlisk i innych form świadczących o dawnej eksploatacji górniczej. ; Obecnie w mieście stwierdzono szereg awarii obiektów budowlanych związanych z dawną działalnością górniczą. Dokładne rozpoznanie budowy geologicznej i zlokalizowanieszkód górniczych pozwoli na właściwą lokalizację nowych budynków oraz odpowiednie ich zaprojektowanie.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 5 ukazał się jako 111 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

21-29

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 5

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego