Object structure

Creator:

Piontek, Marlena

Title:

Rozwój biologicznych metod oceny stopnia toksyczności trucizn w środowisku wodnym

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 5 (1996)

Subject and Keywords:

gospodarka wodna ; toksyczność ; badania

Abstract_pl:

Z rozwojem cywilizacji zagadnienia toksykologiczne stają się powszechne i obejmują nieomal każdą dziedzinę życia. Pojawiły się specjalistyczne gałęzie toksykologii nastawione na poszczególne grupy trucizn (toksykologia pestycydów, leków, żywności), na działalnośćczłowieka (toksykologia przemysłowa, rolnicza i inne) i na skutki tej działalności - toksykologia środowiskowa. Ta ostatnia została wyodrębniona w związku z narastającym zagrożeniem toksykologicznym dla żywych organizmów, wywołanym rozwojem przemysłu, rolnictwa i innych dziedzin życia człowieka. Praca przedstawia rozwój badań biotoksykologicznych w środowisku wodnym.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 5 ukazał się jako 111 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

31-47

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 5

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego