Object structure

Creator:

Drab, Michał ; Wróbel, Ireneusz

Title:

Zmiany chemizmu wód gruntowych w rejonie Starego Miasta Zielonej Góry

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 5 (1996)

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; wody gruntowe ; badania

Abstract_pl:

W pracy zawarto wyniki badań przeprowadzonych w roku 1992. Do analiz pobierano próby wód z piezometrów zlokalizowanych na terenie Starego Miasta Zielonej Góry. Piezometry wykonano dla zbadania przyczyn podtapiania piwnic Starówce. Próby wody pobierano raz w miesiącu od marca do grudnia. Analizy wykazały, że najbardziej zanieczyszczone były wody ze zbiornika "Srebrna Góra" i z tzw. "Płytkiego horyzontu wodonośnego". Zanieczyszczenia mialy charakter antropogeniczny. ; Wody pobrane z piezometrów zlokalizowanych na terenie zbiornika " Stare Miasto - Wazów" byly znacznie mniej zanieczyszczone, a wyniki większości oznaczanych wskaźników chemicznych pozwala zaliczyć je do drugiej klasy czystości.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 5 ukazał się jako 111 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

75-92

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 5

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego