Object structure

Creator:

Hrynkiewicz, Zbigniew

Title:

Mikrozanieczyszczenla organiczne zielonogórskiej wody wodociągowej

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 5 (1996)

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; wodociąg ; zanieczyszczenia ; badania

Abstract_pl:

Ciągły rozwój systemów badań i oceny jakości wody do picia oraz wody uzdatnionej pozwala na coraz dokładniejsze określanie ryzyka dla zdrowia, które wywołują substancje zawarte w wodzie. Ze względu na potwierdzoną szkodliwość oddziaływania na organizmy żywe organiczne związki chemiczne zaczynają zajmować centralne miejsce w ocenie jakości wody do picia. W pracy przedstawiono wyniki badania wody zasilającej zielonogórskie wodociągi i wody uzdatnionej. ; Analizowano w wodach zawartość chlorowanych węglowodorów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Wykazano wpływ procesu oczyszczania, transportu i magazynowania wody na jej zanieczyszczenie organicznymi związkami chemicznymi.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 5 ukazał się jako 111 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

109-119

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 5

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego