Object structure

Creator:

Kempa, Edward S.

Title:

Klasy kompostu - realność czy fikcja?

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 9 (2000)

Subject and Keywords:

Uniwersytet Zielonogórski ; Wyższa Szkoła Inżynierska (Zielona Góra) ; środowisko ; inżynieria środowiska ; Politechnika Zielonogórska

Abstract_pl:

Kompost, uzyskiwany z odpadów miejskich, osadów ściekowych i odpadowych substancji roślinnych i zwierzęcych, wykorzystuje się przyrodniczo od wieków (w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie) bądź to jako nawóz (ang. fertilizer) bądź "tylko" jako czynnik próchnicotwórczy (ang. soil conditioner). Wykorzystanie to jest rozumiane jako zawracanie do pierwotnego źródła tych substancji, które z niego pochodzą. ; Niezbyt trudno podać syntetyczną definicję kompostu, jednak bardzo trudno ją rozwinąć, a komposty odpowiednio sklasyfikować. Przez konkretną klasę kompostu rozumie się w różnych krajach masę o bardzo różnym składzie, co oznacza, że takie klasy kompostu nie sąkompatybilne. Artykuł stara się pokazać drogę (być może nie jedyną) do opracowania ujednoliconej klasyfikacji kompostów.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 9 ukazał się jako 122 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2000

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

153-164

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 9

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego