Show structure

Title:

Rozwiązania techniczne i materiały zastosowane przy zabezpieczeniu skarpy zbiornika wodnego w Dychowie = Technical solutions and the materials used in protecting the slope of the water reservoir in Dychow

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 11 (2001)

Creator:

Grzelak, Krzysztof

Subject and Keywords:

Dychów ; elektrownie wodne ; badania

Abstract_pl:

Dwudziestego trzeciego grudnia 1997 r. popłynęła z Elektrowni Wodnej Dychów energia elektryczna do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po modernizacji i rekonstrukcji obwałowań zbiornika górnego. Prace trwały nieprzerwanie od 23 kwietnia 1997 r. odmomentu osunięcia się skarpy zbiornika górnego wraz z drogą krajową nr 287 na teren i obiekty Elektrowni Wodnej Dychów. Przemieszczeniu uległo około 30 tysięcy metrów sześciennych gruntu. Uszkodzona została ściana budynku elektrowni, zasypane pomieszczenia technologiczne w obrębie turbozespołu nr l, aparatura elektryczna i kontrolna. ; Komisja poawaryjna zakończyła prace w miesiąc po wydarzeniu - 23 maja 1997 roku. W czerwcu przygotowano i przyjęto koncepcję usuwania skutków awarii skarpy przy Elektrowni Wodnej Dychów. Od l lipca ruszyły prace przywracające zdolność produkcyjną elektrowni polegające na wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu obu przyczółkówbudowli ujmującej wodę do rurociągów derywacyjnych, wykonaniu na przedpolu budynku elektrowni głębokiego drenażu pionowego, oraz odtworzeniu nasypu skarpy. W czasie jedenastu miesięcy dzięki wysiłkowi na miejscu budowy geologów, geotechników, projektantów i wykonawców robót, zmodernizowane obiekty zostały przekazane Inwestorowi do eksploatacji.

Abstract:

On December 23rd, 1997 the electric energy generared by the Hydro-Electric Power Station in Dychów reached the National Electric Power Engineering system after the upper reservoir embankments have been reconstructed and modernized. The works had been carried outcontinuously since April 23rd, 1997 when the upper reservoir slope including the national road No 287 had slid down onto the premises of the Hydro-Electric Power Station Dychów. Around 30 thousand cubic meters of ground had been relocated. The building wall of the power station had been destroyed, the technological facilities in the turbine sef l as well as the electric and control apparatus had been covered with earth. ; The hreak-down committee in charge of assessing the damages completed its works a month after the catastrophc event took place, that is on May 23rd. 1997. In June the Committee members agreed upon and approved of the project for the repair of the failure in the Hydro-Electric Power Station in Dychów. On July 1st. the works on recovering the production capacity of the station started and they included: placing the cut-off wall in the foundation of both the abutments (heads) of the building taking water into the derivative pipeline, making deep vertical drainage on the power station building apron as well as reconstructing the slope.After eleven months of works with the combined intensive effords of geologists, geotechnicians, designers as well as builders, the modernized facilities were taken over by the Investor and started operating.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 11 ukazał się jako nr 125 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2001

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

111-117

Source:

Politechnika Zielonogórska Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej - Zeszyty Naukowe: Inżynieria Środowiska, nr 11

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego