Show structure

Title:

Możliwości zagospodarowania Wyspy Grodzkiej w Szczecinie w aspekcie warunków geotechnicznych międzyodrza = The possibilities of Grodzka Island in Szczecin land development in the aspect of interriver site geotechnical conditions

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Borkowski, Marek ; Mrozińska, Gabryela ; Szutowicz, Julita

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono atrakcyjną możliwość zagospodarowania Wyspy Grodzkiej w Szczecinie, niegdyś centrum sportów wodnych. W oparciu o charakterystykę geologiczną terenu i rozpoznane właściwości geotechniczne podłoża budowlanego, dokonano wstępnej oceny trudności technicznych, związanych z posadowieniem planowanych obiektów w tym rejonie.

Abstract:

This paper presents an attractive way of development of Grodzka Island in Szczecin, which was used as a recreation water sport centre in the past. Moreover, based on geological characteristic and analysis of the soil substratum features, an initial assessment of technical difficulties related to foundations of planned objects in the area has been included.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

59-65

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego