Show structure

Title:

Zmiany natlenienia wód w sąsiedztwie budowli piętrzących na przykładzie rzeki Smortawy = The change of water oxygenation state in the vicinity of dam plants on the Smortawa river example

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Creator:

Ochman, Daniel ; Kaszubkiewicz, Jarosław

Subject and Keywords:

3 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi" (24-25.06.2004)

Abstract_pl:

Zabudowa hydrotechniczna rzeki Smortawy wpływa na zmiany warunków tlenowych w wodach rzecznych. W okresie pomiędzy kwietniem 1999 roku a grudniem 2000 roku w różnych terminach i przy różnej temperaturze wód dokonywano pomiarów zawartości tlenu powyżej i poniżej budowli hydrotechnicznych. Badania te pozwoliły wykazać, jaki wpływ na natlenienie ma wysokość budowli piętrzących, ich konstrukcja oraz reżim hydrologiczny cieku.

Abstract:

Hydrotechnical constructions on the Smortawa river influences on changes of the oxygenic conditions in the water. Between April 1999 and December 2000 there were made measurements of content of oxygen above and below hydrotechnical constructions, in various terms and temperature of the water. Investigations demonstrated the influence of the height of piling up constructions and hydrological regime of the river on the level of oxygen in thewater.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

287-293

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego