Object structure

Creator:

Asani, Anna

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Miejsce i znaczenie terenów zieleni miejskiej = Green areas - their role and importance in the cities

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 15 (2007)

Subject and Keywords:

4 Międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" (28-29.06.2007) ; tereny zieleni ; zieleń miejska ; rola zieleni w miastach ; green areas ; municipal green ; importance in the cities

Abstract_pl:

W referacie podjęto próbę usystematyzowania pojęcia "tereny zieleni". Przedstawiono charakterystykę miejskich terenów zielonych, jak również zestawiono ogólne zasady ich komponowania.

Abstract:

The article present specification of definition of municipal green areas. The characteristic of municipal green areas has been presented. The role of areas designing are set together

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 15 ukazał się jako nr 135 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

11-21

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 15

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego