Object structure

Creator:

Nowogoński, Ireneusz ; Golik, Karolina

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Wykorzystanie rzeczywistych pluwiogramów do modelowania odpływu wód opadowych = Using raingauge-based rainfalls in modelling of runoff flows

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 16 (2009)

Subject and Keywords:

kanalizacja deszczowa ; modele symulacyjne ; drainage network ; simulation models

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki analizy obserwacji pluwiograficznych z lat 1985-1986 na terenie miasta Zielona Góra. Wybrane opady o znacznym natężeniu chwilowym zostały wykorzystane do analizy odpływu ze zlewni modelowej. Rezultaty porównano z wynikami uzyskanymi metodami klasycznymi.

Abstract:

Results of raingauge-based rainfalls data analysis for period 1985-1986 in Zielona Góra were presented. Rainfall with the biggest intensity were chosen to obtain runoff flows at the outlet. Results were compared with data obtained using classic methods.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 16 ukazał się jako nr 136 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

51-62

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 16

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego