Object structure

Creator:

Ziembicki, Piotr

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zastosowanie techniki kondensacyjnej w istniejących instalacjach grzewczych = Application of condensing technology in existing heating systems

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 16 (2009)

Subject and Keywords:

system ciepłowniczy ; modernizacja systemów grzewczych ; technika kondensacyjna ; węzeł ciepłowniczy ; heating system ; modernization of heating systems ; condensing technology ; thermal station

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono zasadność stosowania techniki kondensacyjnej w systemach grzewczych. Krótko wprowadzono w zagadnienia systemów ciepłowniczych oraz opisano parametry ich pracy istotne z punktu widzenia sprawności produkcji i dystrybucji ciepła. W artykule przeanalizowano możliwości stosowania kondensacyjnych źródeł ciepła, a także krótko scharakteryzowano sprawności ich pracy. W końcowej części przedstawiono rozwiązanie optymalizujące pracę kondensacyjnych źródeł ciepła w istniejących instalacjach grzewczych.

Abstract:

The paper presents the possibility of applying of condensing technology in heating systems. Briefly introduced the issue of heating systems and discusses the parameters of their operating which are important for efficiency of production and distribution of heat. The article examines the possibility of using condensation heat sources, and briefly characterizes the efficiency of their work. In the final section, the article, presents a solution which optimize of operating of condensing heat sources in the existing domestic heating systems.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 16 ukazał się jako nr 136 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

202-216

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 16

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego