Object structure

Creator:

Nietrzeba-Marcinonis, Jolanta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Rekultywacja gruntów pogórniczych w PGE KWB Turów S.A. = The reclamation of dumping grounds in PGE KWB Turów S.A.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

rekultywacja o kierunku leśnym ; grunty pogórnicze ; forest reclamation ; dumping groups

Abstract_pl:

Rekultywacja w Turowie prowadzona już od lat sześćdziesiątych pozwoliła na wypracowanie własnego modelu rekultywacji. Efektem są powstające ekosystemy leśne o charakterze lasu mieszanego wyżynnego z charakterystycznym układem poziomów diagnostycznych właściwym dla gleb leśnych.

Abstract:

The forest reclamation of dumping grounds in Turów since 60 years permitted on elaboration of own reclamation model. The ecological results are coming into being forest ecosystems about character a mixed highland forest with characteristic the arrangement of levels the diagnostic forest soils.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

38-44

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego