Object structure

Creator:

Pietrzykowski, Marcin ; Krzaklewski, Wojciech ; Gaik, Grzegorz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Ocena wzrostu zalesień z dominacją sosny zwyczajnej (pinus sylvestris L.) na poletkach doświadczalnych na odpadach paleniskowych elektrowni "Bełchatów" = Assessment of forest growth with plantings dominated by scots pine (pinus sylvestris L.) on experimental plots on a fly ash disposal site at the Bełchatów Power Plant

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

składowisko popiołów paleniskowych ; rekultywacja ; sosna zwyczajna ; fly ash disposal site ; reclamation ; Scots pine

Abstract_pl:

Przedstawiono wyniki badań wzrostu sosny zwyczajnej i kilku towarzyszących gatunków drzew wprowadzonych w 1995 roku na składowisku odpadów paleniskowych "Lubień" elektrowni "Bełchatów". W ramach doświadczenia zastosowano warianty z pokryciem warstwą mineralną ziemi (miąższości 20 i 40 cm) i bez pokrycia (wariant kontrolny na popiołach). ; Wysadzono sosnę zwyczajną oraz domieszkowo brzozę brodawkowatą, robinię akacjową i dąb czerwony. Po 11 latach stwierdzono, że w wyniku zgryzania przez zwierzynę nastąpił prawie całkowity wypad dębu czerwonego, natomiast pozostałe gatunki charakteryzowały się dobrym wzrostem. Początkowe różnice we wzroście drzewek, zwłaszcza sosny zwyczajnej, z czasem wyrównały się. ; Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wprowadzania gatunków drzew bez pokrycia popiołów warstwą ziemi mineralnej. Wskazują również na duże zdolności adaptacyjne sosny, która może stanowić gatunek główny w zalesieniach tego obiektu w 1 generacji drzewostanów oraz brzozy, jako gatunku domieszkowego. ; Dobrym rozwiązaniem może być również zakładanie plantacji z robinią akacjową. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane w planowaniu leśnej rekultywacji przedmiotowego składowiska.

Abstract:

The results of Scots pine and accompanying species growth, introduced in the year 1995 on the Lubień fly ash disposal site at the Bełchatów Power Plant are presented. The different experimental, variants were: top-soiling of fly ash to depths of 20 and 40 cm and control plots without top-soiling of the fly ash. ; Plots were planted with a mixture of Scots pine as the predominant species, with lesser amounts of Common birch, Locust and Boreal oak. After 11 years of investigation it was noted that the Boreal oak suffered from secretion caused from browsing by game. In the case of other species good growth was noted. Differences in tree growth were observed in the beginning but equalized with time, especially for Scots pine. ; The results demonstrate the possibility of introducing trees on fly ash without top-soiling (mineral substrate), as well as the good adaptative abilities of Scots pine The possibility of using predominantly Scots pine with an intermixture of Common birch as mine reclamation species during the first tree stand generation was also shown. ; The use of Locust trees for establishing an energy plantation was found to be a good solution. These results can be used for reclamation during forest planning de-sign at the Bełchatów fly ash disposal site.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

65-74

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego