Object structure

Creator:

Bieniek, Arkadiusz ; Łachacz, Andrzej

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Rekultywacja gruntów pogórniczych kopalni torfu "Budwity" = Reclamation of postmining areas of the "Budwity" peat excavation

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

torfowisko wysokie ; eksploatacja torfu ; rekultywacja ; wyrobiska ; sukcesja roślinna ; raised bog ; peat extraction ; reclamation ; plant succession

Abstract_pl:

Badaniami objęto tereny wyeksploatowanego złoża torfu kopalni "Budwity", poddane rekultywacji. W wyniku odsłonięcia spągowych warstw złoża, powstały płytkie gleby torfowe o miąższości warstwy organicznej (torfy przejściowe i niskie) ok. 50 cm. Podłożem ich jest utwór mineralny, najczęściej piasek, rzadziej gytia detrytusowa. ; Profil glebowy jest znacznie uwodniony, miejscami w lokalnych dolinkach z wodą stagnującą na powierzchni. Najlepsze warunki do regeneracji procesu torfotwórczego są w wypełnionych wodą obniżeniach i na ich obrzeżach, gdzie poziom wody jest zbliżony do powierzchni terenu.

Abstract:

The paper describes the reclamation of post-mining areas of the "Budwity" peat excavation. As a result of peat extraction, the bottom layer of peat was exposed. The shallow peat soils developed from transition and low peats of thickness ca. 50 cm. The underlying material composes sand or rarely detrital gyttja. Soils are wet, and in local hollows water over-flows the surface. The best conditions for peat-forming process are in filled with water hollows and their edges where water level is close to the surface.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

138-150

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego