Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Zastosowanie mat bentonitowych w modernizacji wałów przeciwpowodziowych = Application of bentonit mats in flood banks modernization

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 18 (2010)

Subject and Keywords:

ochrona przeciwpowodziowa ; wały przeciwpowodziowe ; materiały uszczelniające ; stateczność skarp ; flood safety ; flood banks sealing ; sealing materials ; slope stability

Abstract_pl:

Od czasu powodzi tysiąclecia, jaka miała miejsce w dorzeczu Odry w 1997 r., prowadzi się intensywną modernizację wałów przeciwpowodziowych. Artykuł przedstawia skuteczność modernizacji wałów przeciwpowodziowych za pomocą mat bentonitowych produkowanych przez CETCO Poland. ; Zagadnienie to scharakteryzowano w oparciu o obliczenia filtracji i stateczności korpusu wału przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na lewym brzegu lubuskiego odcinka Odry. W obliczeniach uwzględniono dwa przypadki: a) wał bez przegrody filtracyjnej oraz b) wał uszczelniony przesłoną z mat bentonitowych.

Abstract:

From the time of millennium flooding which happened in Odra basin in 1997, intensive modernization of flood banks is carried on. This article shows effecineness of flood banks modernization with the use of bentomat produced by CETCO Poland. ; This problem has been described on the basis of filtration and stability calculations of the flood banks body localised on left bank in part of Odra in lubuskie. In calculations two cases were taken into consideration: a) flood bank without filtration partition and b) flood bank sealed with bentomat.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 18 ukazał się jako nr 138 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

82-91

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 18

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego