Object

Title: Osady organiczne doliny Płoni w Barlinku = Organic sediments of Płonia river valley in Barlinek

Creator:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 19 (2010)

Abstract_pl:

Praca prezentuje szczegółowy opis skomplikowanej budowy geologicznej fragmentu doliny rzeki Płonia w Barlinku. Rzeka ta wykorzystuje rynnę wyerodowaną w morenie czołowej fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. Występują tu dwa kompleksy osadów: plejstoceński i holoceński. Osady plejstoceńskie mają genezę lodowcową, wodnolodowcową oraz zastoiskową, natomiast osady holoceńskie mają genezę jeziorną, bagienną i rzeczną.

Abstract:

The paper presents a detailed description of complicated geological structure of fragment of Płonia river valley in Barlinek. Płonia river made use a gutter eroded in end moraine of Pomeranian phase of Weichsel glaciations. There occurs two complexes of sediment: Pleistocene and Holocene. Pleistocene sediments have glacial, fluvioglacial and marginal lake origin, and Holocene sediments have lake, swamp and river origin.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 19 ukazał się jako nr 139 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45450

Pages:

5-13

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 19

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information