Object structure

Creator:

Szajna, Waldemar St.

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Wykorzystanie badań CPTu do wyznaczania parametrów gruntu w analizie stateczności skarp głębokich wykopów = Application of CPTu in determination of soil parameters in slope stability analysis of deep excavations

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 19 (2010)

Subject and Keywords:

sondowania statyczne CPTu ; obciążenie z drenażem ; parametry efektywne ; stateczność skarp ; Burokod 7 ; cone penetration tests CPTu ; drained loading ; effective parameters ; slope stability ; Eurocode 7

Abstract_pl:

W celu sprawdzenia stateczności skarp głębokich wykopów, konieczna jest znajomość efektywnych wartości parametrów mechanicznych podłoża. W pracy przedstawiono możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem badań CPTu do wyznaczania efektywnych wartości parametrów gruntów spoistych i małospoistych.

Abstract:

The paper presents the problem of determination of soil parameters with the use of Cone Penetration Tests with pore pressure measurement (CPTu). To solve the cut slope stability problem, according to the Eurocode 7, it is required to estimate the values of effective parameters of the subsoil. The determination of these parameters by CPTu is a standard task for granular soil. The paper describes their determination for mixed soils and discusses the advantages and limitations of the used method.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 19 ukazał się jako nr 139 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

93-104

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 19

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego