Object structure

Creator:

Widera, Marek

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Wpływ zlodowacenia warty na architekturę osadów czwartorzędowych wokół zbiornika wodnego Jeziorsko = Warta glaciation influence on architecture of the quaternary deposits around the Jeziorsko reservoir

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 19 (2010)

Subject and Keywords:

glacitektonika ; zlodowacenie warty ; zbiornik Jeziorsko ; glacitectonics ; Warta glaciation ; Jeziorsko reservoir

Abstract_pl:

We wschodnim klifie zbiornika Jeziorska osady czwartorzędowe wykazują silne zaburzenia glacitektoniczne powstałe w czasie zlodowacenia warty. W deformacjach biorą udział także osady starszych zlodowaceń. Wyróżniono kilka typów fałdów o zmiennej geometrii, powstałych w różnym polu naprężeń. Lądolód zlodowacenia warty nasuwał się na obszar zbiornika Jeziorsko z kierunku NNW na SSE.

Abstract:

Quaternary deposits in the Jeziorsko reservoir vicinity are more strongly disturbed glacitectonically than they thought earlier. Numerous faults, thrusts and folds were documented, but the last on es were only discussed in detail in this article. The greatest deformations were caused by the Warta ice sheet, which was the youngest one in the study area.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 19 ukazał się jako nr 139 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

119-125

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 19

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego