Object structure

Creator:

Widera, Marek ; Włodarski, Wojciech

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Makroskalowe deformacje glacitektoniczne osadów neogeńskich w konińskich odkrywkach węgla brunatnego = Macro-scale glacitectonic deformations of the neogene deposits in the Konin lignite open-casts

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 19 (2010)

Subject and Keywords:

fałdy ; nasunięcia ; glacitektonika ; neogen ; KWB Konin S.A. ; folds ; thrusts ; glaciotectonics ; Neogene ; Lignite Mine Konin JSC

Abstract_pl:

Osady neogeńskie w odkrywkach KWB Konin S.A. są silnie zdeformowane glacitektonicznie. Analizie strukturalnej poddano fałdy i nasunięcia wykształcone w skali makro, których rozmiary dochodzą do kilkuset metrów, a wysokość do kilkudziesięciu metrów. Orientacja tych deformacji wskazuje, że powstały one w czasie kilku zlodowaceń, transgredujących z północy, a wyjątkowo z północnego zachodu.

Abstract:

Neogene deposits in the Konin lignite open-casts are strongly deformed due to glaciotectonic processes. Some folds and thrusts were subjected to the structural analysis. Their sizes are reaching up to a few hundred meters and height up to several dozen meters. Orientation of these deformations shows that they came into existence during a few glaciations coming from the north, exceptionally from the north-west.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 19 ukazał się jako nr 139 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

126-135

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 19

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego