Object structure

Creator:

Wojnicka-Janowska, Ewa

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Badania wpływu obciążeń cyklicznych na ściśliwość gytii = Research on the effect of cyclic loading on gyttja compressibility

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 19 (2010)

Subject and Keywords:

ściśliwość ; obciążenia cykliczne ; gytia wapienna ; compressibility ; cyclic loading ; gyttja

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań ściśliwości gytii wapiennej z Międzyrzecza, poddanej obciążeniom cyklicznym w edometrze. Badania pozwoliły na ustalenie zależności korelacyjnych między odkształceniami oraz wartością modułów ściśliwości a ilością cykli obciążeń.

Abstract:

The artide presents the results of the research on the compressibility of calcareous gyttia from the region of Międzyrzecz that was subjected to cyclic loading in oedometer. The research made it possible to determine correlations that exist among strains, the compressibility module value and the number of loading cycles.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 19 ukazał się jako nr 139 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

136-142

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 19

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego