Object structure

Creator:

Wojnicka-Janowska, Ewa

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka - red.

Title:

Charakterystyka geotechniczna gruntów organicznych ze Szczecinka = The geotechnical characteristic of organic soils from Szczecinek

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 19 (2010)

Subject and Keywords:

grunty organiczne ; charakterystyka geotechniczna ; Szczecinek ; organie soils ; geotechnical characteristic

Abstract_pl:

Artykuł zawiera wyniki laboratoryjnych badań charakteryzujących organiczne grunty jeziorne ze Szczecinka. Na podstawie analizy stwierdzono niekorzystne parametry badanych próbek torfu, gytii wapiennej i kredy jeziornej. Grunty nie są przydatne jako podłoże do bezpośredniego posadowienia obiektów inżynieryjnych.

Abstract:

Organie soils are characterized by disadvantageous geotechnical parameters are numbered to so called weak soils. Lake marl, gyttja and peat show great physically mechanical differentiation according to the kind and content of minerał and organical elements. In connection with great variability of examined soils, generalizations are possible only for selected areas of their occurrence. The present article shows the geotechnical characteristic of carbonale sediments originated from Szczecinek.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 19 ukazał się jako nr 139 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

143-151

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 19

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego