Show structure

Title:

System zaopatrzenia w wodę w gminie Kotla = Water supply system in Kotla commune

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 20 (2010)

Creator:

Ogiołda, Ewa ; Gniewosz, Anna

Subject and Keywords:

system zaopatrzenia w wodę ; obliczenia hydrauliczne ; water supply system ; hydraulic calculations

Abstract_pl:

Systemy zaopatrzenia w wodę są kosztownymi inwestycjami ? isotne jest zatem zaprojektowanie i eksploatowanie ich w taki sposób, aby pracowały niezawodnie przez długi czas. W artykule poddano analizie zmiany parametrów pracy istniejącego systemu wynikające ze zmian zużycia wody i rozbudowy sieci.

Abstract:

Water supply systems are expensive ? so it is important to design and exploit them in such way they can operate and be reliable for a long time. In this paper parameters of exploited system and their changes caused by rise of water consumption were analysed.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 20 ukazał się jako nr 140 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

26-32

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 20

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego