Object structure

Title:

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków na przykładzie wybranych gmin = Implementation of the national programme of wastewater treatment

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 21 (2011)

Creator:

Sadecka, Zofia ; Myszograj, Sylwia

Subject and Keywords:

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) ; gmina ; National Programme for municipal wastewater treatment (KPOŚK) ; municipality

Abstract_pl:

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych określa przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, a także terminy ich realizacji. Wypełnianie tych zobowiązań przedstawiono na przykładzie wybranych gmin.

Abstract:

National Programme for municipal wastewater treatment determines the project for the construction, expansion and/or modernization of sewage collecting and waste water treatment plant, as well as deadlines for their implementation. Comply with these obligations is shown in the example of some municipalities.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 21 ukazał się jako nr 141 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

15-26

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 21

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego