Object structure

Title:

Kontrola procesu biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych z wykorzystaniem respirometrycznych pomiarów in-situ w komorach osadu czynnego = Biological control of industrial wastewater treatment using in-situ respirometric measuring of activated sludge

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 22 (2011)

Creator:

Głodniok, Marcin ; Zdebik, Dariusz

Subject and Keywords:

respirometria ; osad czynny ; aktywność oddechowa ; respirometry ; activated sludge ; oxygen

Abstract_pl:

W artykule opisano wyniki analiz przeprowadzonych w przemysłowej oczyszczalni ścieków. Analizy prowadzono przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach grantu "MOWITEGRAC". Pomiary aktywności oddechowej osadu czynnego wykonano przenośnym respirometrem Bioscope. Analizy prowadzono bezpośrednio w komorach osadu czynnego. Wyniki analiz wskazały na wysokie obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń i prawdopodobne dopływy ścieków toksycznych.

Abstract:

This article describes the results of the analysis carried out in an industrial wastewater treatment plant. Analysis was performed using equipment purchased under the grant "MOWITEGRAC". Measurements of respiratory activity of activated sludge were made by portable respirometer Bioscope. Analyses were carried out directly in the chambers of activated sludge. The results of the analysis indicated a high load of pollution in sewage and possible toxic influent.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 22 ukazał się jako nr 142 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

63-74

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 22

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego