Object structure

Title:

Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny objęte planem = Effect of the findings development project to the areas of this project

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 25 (2012)

Creator:

Mrówczyńska, Maria

Subject and Keywords:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ; grunty zaburzoneglacitektonicznie ; local development project ; land glacitectonic disturbed

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sytuację terenową i geologiczną na obszarze objętym planowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ; Zmiany proponowane w planie miejscowym dotyczyły przeznaczenia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod budownictwo komunikacyjne i spotkały się z dużym sprzeciwem mieszkańców pobliskich osiedli. W pracy zostały przeanalizowane warunki gruntowo-wodne omawianego obszaru oraz możliwe niekorzystne oddziaływania ustaleń planu miejscowego na objęte nim tereny.

Abstract:

The article presents the basic concepts related to voting on the development project and the field situation and geological area covered by the planned change of the local development project. ; The changes proposed in the development project related to use of new land for housing and residential buildings, communication and met with great opposition from residents of nearby settlements. The paper analyzed the prevailing conditions in the area and were presented the findings of potential adverse impacts on the local plan area covered by it.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 25 ukazał się jako nr 145 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-15

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 25

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego