Object structure

Creator:

Nowogoński, Ireneusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ inwentaryzacji kształtu przekrojów kanałów na dokładność przepływomierza profilujacego = Effect of the inventory of cross channel shape on accuracy of rofiling flowmeter

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 25 (2012)

Subject and Keywords:

monitoring ; kanalizacja ogólnospławna ; combined sewer systems

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono analizę błędów pomiarów kształtu przekrojów kanałów w odniesieniu do dokładności przepływomierzy profilujących. Wykazano wpływ zarówno błędów pomiarowych, jak i samego planowania pomiarów na uzyskiwane rezultaty.

Abstract:

The paper presents an analysis of measurement errors during reconstruction of cross-sectional shape of the channel for the accuracy of profiling flowmeters. The influence of measurement errors and measurement planning on the obtained results has been shown.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 25 ukazał się jako nr 145 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

16-25

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 25

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego