Object structure

Title:

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w gminie Łagów Lubuski - pierwsze miesiące eksploatacji = The modern wastewater treatment plant in Lagow community - first months of the operation

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 25 (2012)

Creator:

Sadecka, Zofia ; Myszograj, Sylwia ; Sieciechowicz, Aleksandra ; Suchowska-Kisielewicz, Monika ; Waś, Janusz ; Musiałowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

oczyszczalnia ścieków ; usuwanie związków biogennych ; wastewater treatment plant ; removal of nutrients

Abstract_pl:

Wybór technologii, szczególnie w przypadku małych obiektów powinien zapewnić oczyszczanie ścieków w zakresie usuwania związków organicznych. W przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiorników I klasy czystości, technologia powinna zagwarantować również usuwanie ze ścieków związków azotu i fosforu. ; W artykule wykazano, że w nowej oczyszczalni ścieków obsługującej gminę Łagów Lubuski, uzyskuje się parametry ścieków oczyszczonych poniżej wartości wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984 z późn.zm). Wysoką efektywność oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych uzyskano przy energochłonności rzędu 0,4 kWh na 1 m3 dopływających ścieków.

Abstract:

The choice of technology, particularly in the case of small objects should provide a highly effective wastewater treatment with the removal of nitrogen and phosphorus. The paper shows that the new wastewater treatment for community Lagow Lubuski, allows to achieved parameters in treated wastewater below the required given in the regulation of the Minister of the Environment (Journal of Laws of 2006, No. 137, item 984). High efficiency of removal of nutrients can be obtained with energy consumption of 0.4 kWh per 1 m3 of sewage.

Description:

zeszyt 25 ukazał się jako nr 145 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

84-94

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 25

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego