Object structure

Creator:

Nowogoński, Ireneusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wstępna ocena monitoringu opadów atmosferycznych i sygnalizacji wystapienia odpływów burzowych na terenie miasta Głogów = Preliminary assessment of monitoring of atmospheric recipitation and storm overflow signalling in the city Głogów

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 26 (2012)

Subject and Keywords:

kanalizacja ogólnospławna ; monitoring ; combined sewer systems

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań sieci monitoringu opadów atmosferycznych na terenie miasta Głogów. Zaprezentowano zmienność opadu w czasie dla zjawisk o największym natężeniu w okresie badawczym oraz skonfrontowano wyniki z pomiarami spiętrzenia ścieków na koronach przelewowych trzech przelewów burzowych zlokalizowanych w analizowanym systemie.

Abstract:

The paper presents preliminary results of precipitation monitoring network in the city Głogów. Rainfall variability in time for the phenomena of the most rainfall intensities during research period was presented. Contrasted the results with measurements of sewage levels above the overflows weirs of three overflow structures located in the analyzed system.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 26 ukazał się jako nr 146 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

57-70

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 26

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego