Object structure

Creator:

Gajewska, Julitta ; Wycech, Medard ; Pladys, Wawrzyniec ; Sysa, Paweł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Mikrobiologiczne wskaźniki skażenia sanitarnego gleby w okolicy przeciekającego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe = Microbiological indicators for sanitary soil contamination near leaking cesspool

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 26 (2012)

Subject and Keywords:

ścieki komunalne ; szambo ; wskaźniki mikrobiologiczne ; bakteriechorobotwórcze ; gleba ; municipal sewage ; cesspool ; microbiological indicators ; pathogenic bacteria ; soils

Abstract_pl:

Celem pracy było określenie wskaźników mikrobiologicznych pozwalających potwierdzić zjawisko nieszczelności szamba, przez skażenie pobliskiej gleby ściekami komunalnymi. Z próbek ścieków i gleby wyizolowano i zidentyfikowano kilka gatunków bakterii, stanowiących potencjalne sanitarne zagrożenie dla środowiska: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Streptococcus uberis.

Abstract:

The main purpose of this thesis was to determine the microbiological indicators confirm that the phenomenon of leakages cesspool, contamination of nearby soil by municipal sewage. In the sewage samples and the soil were isolated and identified several species of bacteria, representing a potential health hazard: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Streptococcus uberis.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 26 ukazał się jako nr 146 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

81-89

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 26

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego