Object structure

Creator:

Chrzan, Tadeusz ; Błoch, Przemysław ; Zaworski, Łukasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania budowy kombinatu węglowo-energetycznego w województwie lubuskim = Social and economic conditions of building lignite based energy complex in lubuskie province

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 26 (2012)

Subject and Keywords:

węgiel brunatny ; kopalnia odkrywkowa ; elektrownie ; brown coal ; brown coal mines ; energy complex

Abstract_pl:

Z przeprowadzonej analizy wynika, że kolejne złoża surowców energetycznych się wyczerpują. Należy uruchamiać nowe kopalnie na nowych złożach. Nowe duże złoża węgla brunatnego znajdują się w województwie lubuskim w okolicach miejscowości Gubin-Mosty-Brody. W pracy wskazano społeczno-ekonomiczne uwarunkowania budowy kopalni i elektrowni w województwie lubuskim. Dzięki tej inwestycji wzrośnie poziom uprzemysłowienia regionu, a w ślad za tym oczekiwanym efektem jest wzrost jego zamożności.

Abstract:

The analysis shows that energy resources are running low. New mines should be run on the new fields. New large lignite deposits are located in Lubuskie Province, in the locality of Gubin-Mosty-Brody. In the study have been indicated the socio-economic conditions of the construction of mine and power plant in the Lubuskie Province. The investment will increase the level of industrialization of the region, and consequently the expected result is an increase in his wealth.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 26 ukazał się jako nr 146 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

90-98

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 26

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego