Object structure

Creator:

Naworyta, Wojciech ; Sypniowski, Szymon

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Górnicze zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Gubin - wybrane problemy dotyczące procesu projektowania nowej kopalni = Mining development of Gubin lignite deposit ? selected aspects of mine design

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 27 (2012)

Subject and Keywords:

węgiel brunatny ; złoże Gubin ; projektowanie kopalń ; lignite ; Gubin deposit ; mine design

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące projektowania nowej kopalni odkrywkowej na złożu węgla brunatnego Gubin w gminie Gubin i Brody w województwie lubuskim. ; Przedstawiono ważniejsze cechy procesu projektowania oraz szczególne wymagania dla budowy kopalni odkrywkowej wynikające z uwarunkowań górniczych, środowiskowych, społecznych i formalno-prawnych. Zaprezentowano dotychczasowy stan zaawansowania prac i problemy, które wymagają rozwiązania w kolejnych etapach projektowania kopalni na złożu Gubin.

Abstract:

The article presents selected aspects related to the design of a new openpit mine on Gubin lignite deposit, located in Gubin and Brody municipalities in Lubuskie voivodship. ; The most important characteristics of the design process have been described together with particular requirements for the building of a new open-pit mine which result from mining, environmental, social and legal conditions. Hitherto state of work and the problems that need solving in the next phases of design of the Gubin mine have also been presented.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 27 ukazał się jako nr 147 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

16-27

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 27

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego