Show structure

Title:

Oddziaływanie huty cynku Oława na środowisko glebowe terenów przyległych, w świetle całkowitej zawartości metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb miasta Oławy = The influence of Oława zinc smelter on soil environment of adjacent areas in the light of total content of heavy metals in surface levels of Oława soils

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Creator:

Cuske, Mateusz ; Marcinkiewicz, Monika ; Szopka, Katarzyna ; Karczewska, Anna ; Pora, Ewa

Subject and Keywords:

Huta Cynku Oława ; metale ciężkie ; gleby zanieczyszczone ; Zinc Smelter Oława ; contaminated soils ; heavy metals

Abstract_pl:

Celem pracy jest określenie zawartości wybranych metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ZM "Silesia" S.A. Oddział Huta Oława. Przeprowadzone analizy wykazały, że wieloletnia działalność huty istotnie wpływa na poziom zanieczyszczenia gleb w Oławie. Stwierdzono nadmierne wzbogacenie gleb w cynk i ołów, co jest efektem specyfiki działalności prowadzonej przez zakład.

Abstract:

The aim of the study is analisys of heavy metals in surface levels of soils located in ZM "Silesia" S.A., Zinc Smelter Oława vicinity. Research showed that long-term smelter activity has a significant impact on the contaminated level of soils in Oława. It was ascertained excessive soil icrease in zinc and lead what is a result of the specific activity of the smelter.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 29 ukazał się jako nr 149 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

42-50

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego