Show structure

Title:

Usuwanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych w procesie fotokatalizy wspomaganym sorpcją i nanofiltracją = The removal of estrogenic micropollutants by means of photocatalysis process enhanced with sorption and nanofiltration

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Creator:

Dudziak, Mariusz

Subject and Keywords:

usuwanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych ; oczyszczanie wody ; removal of estrogenic micropollutants ; water treatment

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z opracowaniem skutecznej metody oczyszczania wody zawierającej mikrozanieczyszczenia estrogeniczne. Prace prowadzono z wykorzystaniem procesu fotokatalizy wspomaganego sorpcją i nanofiltracją. Określono efektywność usuwania 17?-estradiolu (naturalny związek estrogeniczny) i bisfenolu A (związek estrogeniczny o pochodzeniu antropogenicznym) w badanym procesie.

Abstract:

The paper discusses results of studies on the development of the effective method of treatment of water contaminates with estrogenic micropollutants. Photocatalysis enhanced with sorption and nanofiltration was used. The effectiveness of 17?-estradiol (natural estrogenic compound) and bisphenol A (anthropogenic estrogenic compound) removal was evaluated.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 29 ukazał się jako nr 149 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

51-58

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego