Show structure

Title:

Monitoring właściwości fizykochemicznego odpadów wydobywczych pochodzących z kopalni węgla kamiennego LW "Bogdanka" = Monitoring of the physicochemical composition of the mine wastes from the LW "Bogdanka" hard coal mine

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Creator:

Bzowski, Zbigniew ; Dawidowski, Andrzej

Subject and Keywords:

odpady wydobywcze ; monitoring ; skład fizykochemiczny ; mine wastes ; physicochemical composition

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono charakterystykę fizykochemiczną odpadów wydobywczych z kopalni węgla kamiennego LW "Bogdanka". Zaprezentowano wyniki prowadzonego od 1996 roku monitoringu składu chemicznego, zawartości zanieczyszczeń metalami oraz stężeń naturalnych radionuklidów. Stwierdzono, że monitorowane właściwości fizykochemiczne tych odpadów pozwalają na ich wykorzystanie jako materiału mineralnego na powierzchni ziemi w szeroko rozumianych pracach niwelacyjnych, także do prewencyjnej na terenach osiadań.

Abstract:

In the paper the physicochemical characterization of the mine wastes from the LW "Bogdanka" hard coal mine is presented. Results of the monitoring, carried out since 1996, cover the chemical composition, abundances of contaminations by metals as well as the concentration of natural radionuclides. It was determined that the monitored physicochemical parameters of the wastes allow their utilization as a mineral material for a vast majority of leveling works, including the prevention against mining subsidence.

Description:

w nagłówku strony tytułowej błędny numer serii głównej - 150 (powinno być 149) i numeru zeszytu - 30 (powinno być 29)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

87-96

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego