Object structure

Creator:

Ogiołda, Ewa ; Uchman, Agata

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ocena hydrauliczna warunków pracy sieci wodociągowej w Łężycy w gminie Zielona Góra = Estimation of hydraulic work conditions of water pipe network in Łężyca in Zielona Góra commune

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

sieć wodociągowa ; obliczenia hydrauliczne ; obliczenia symulacyjne ; water network ; hydraulic calculation ; simulation calculation

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia wyniki obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej w Łężycy k. Zielonej Góry przeprowadzonych przy pomocy programu Epanet. Umożliwiły one ocenę parametrów sieci pracującej w warunkach zróżnicowanego zużycia wody ? odpowiadającego zarówno wartościom dla stanu istniejącego, jak i dla wariantów symulacyjnych. Uzyskane rezultaty były podstawą wniosków istotnych w prowadzeniu procesu eksploatacji.

Abstract:

The results of water network in Łężyca in Zielona Góra comnmune carried out with EPANET are presented in this paper. They make possible to evaluate parameters of both current water consumption and simulation calculation ? for conditions of water demand designed in future. Conclusions should be important for exploitators of water network.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

69-76

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego