Object structure

Creator:

Kazimierczak, Monika

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Badanie tlenowego rozkładu substancji organicznych w stabilizowanych osadach ściekowych = The study on aerobic decomposition of organic material in the stabilized sewage sludges

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

rozkład substancji organicznej w osadach ściekowych ; tlenowa stabilizacjaosadów ściekowych ; aerobic digestion of sewage sludge ; loss of organic matter

Abstract_pl:

Osady ściekowe powstające w procesie oczyszczania ścieków są odpadem niebezpiecznym, zawierającym w swoim składzie substancje organiczne zdolne do zagniwania. Proces tlenowej stabilizacji jest jednym ze sposobów unieszkodliwiania tych osadów. W pracy przeprowadzono badania nad rozkładem substancji organicznej w osadach stabilizowanych tlenowo. Wyznaczono także rzędowość reakcji oraz stałą szybkości tej reakcji.

Abstract:

Sewage sludgs originates in the process of wastewater treatment and it is a waste, which contains organic master. Organic matter has an ability to putrefaction. Aerobic digestion is one of the proces of stabilization of his sludge. In this paper carried out an investigation on loss of organic master during aerobic digestion. The order of reaction and constatnt of chemical reaction rate was designated.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

143-151

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego