Object structure

Creator:

Hycnar, Elżbieta ; Ratajczak, Tadeusz ; Jończyk, Waldemar

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Badania jakości węgla według wymagań unii europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego "Bełchatów" = The coal quality testing as required by the european union for example the "Bełchatów" lignite deposit

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

węgiel brunatny ; złoże "Bełchatów" ; badania jakości węgla ; pierwiastki toksyczne w węglu ; lignite ; "Bełchatów" deposit ; coal quality testing

Abstract_pl:

Energetyczne przetwórstwo węgla związane jest z emisja do atmosfery wielu związków mających negatywny wpływ na środowisko. W celu ograniczenia emisji konieczne jest prowadzenie systematycznych badań jakości węgla. Tego typu analizy, poza oznaczaniem standardowych parmetrów fizykochemicznych węgla powinny objąć również badania zawartości Cd, Pb i Hg, pierwistaków szczególne uciążliwych dla środowiska.

Abstract:

The energy coal processing is associated with the emissions into the atmosphere of many compounds having a negative impact on the environment. In order to reduce the emissions, it is necessary to conducting systematic research of coal quality. The research, in addition to the standard determination of coal physico-chemical parameters should be cover also study the contents of Cd, Pb and Hg, the elements particular nuisance to the environment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

152-160

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego