Object structure

Creator:

Pora, Ewa ; Kaszubkiewicz, Jarosław ; Kawałko, Dorota ; Cuske, Mateusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ wielkości zasolenia oraz nacisku gleby na właściwkości retencyjne wybranego superabsorbentu = Effect of soil solution salinity and soil pressure on retention properties of selected superabsorbent

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 32 (2013)

Subject and Keywords:

superabsorbent ; nacisk ; zasolenie ; pressure ; salinity

Abstract_pl:

Główną zaletą superabsorbentów jest zdolność magazynowania roztworów. Dodatek hydrożelu do gleby ogranicza stres u roślin wynikający z niedostatków wody. Czynniki zewnętrzne tj. nacisk gleby oraz zasolenie roztworu glebowego wpływają ograniczająco na retencję wody przez SAPy.

Abstract:

The main advantage of superabsorbents is the ability to storage solutions. Addition of hydrogel into soil reduces plants stress due to deficiencies of water. Factors such as soil pressure and salinity of soil solution, limited retention by SAPs.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 32 ukazał się jako nr 152 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

88-93

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 32

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego