Object structure

Creator:

Kaszubkiewicz, Jarosław ; Pora, Ewa ; Cuske, Mateusz ; Musztyfaga, Elżbieta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Przebieg zmian zasolenia w glebach zalanych wodami nadosadowymi ze zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny most" = Proceedings of salinity changes in soils flooded wastewaters from reservoir flotation waste "Iron bridge"

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 33 (2014)

Subject and Keywords:

zasolenie gleb ; wody nadosadowe ; soil salinity ; wastewater ; copper mine

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań nad zasoleniem gleb zalanych wodami nadosadowymi w wyniku awarii podziemnego rurociągu pomiędzy miejscowościami Żuków i Bieńków. W wyniku zalania nastąpił wzrost zasolenia gleb. W celu określenia postępu odsalania badania przeprowadzono powtórnie rok po awarii.

Abstract:

The paper presents results of research on soils flooded salinity wastewaters as a result of failure of underground pipeline between the villages Żuków and Bieńków. As a result of flooding increased the salinity of soils. In order to determine the progress of desalination research was carried out again year after the accident.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 33 ukazał się jako nr 153 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

23-31

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 33

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego