Object structure

Creator:

Domanowska, Monika

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Kostecki, Jakub - red.

Title:

Odnowa terenów zieleni w Miniprogramach Rewitalizacji Dzielnic Warszawy = Green areas renewal in Miprogrames of Warsaw District Revitalization

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 34 (2014)

Subject and Keywords:

Miniprogramy Rewitalizacji Dzielnic Warszawy ; tereny zieleni ; odnowa terenów zieleni Warszawy ; Miniprogrames of Warsaw District Revitalization ; green areas ; green areas renew

Abstract_pl:

W artykule zawarto wyniki przeglądu projektów rewitalizacyjnych terenów zieleni zawartych w Miniprogramach Rewitalizacji Dzielnic Warszawy, obowiązujących do 2013 roku. Przeglądu dokonano w celu weryfikacji doboru obszarów kryzysowych Miniprogrmaów Rewitalizacji oraz doboru projektów rewitalizacyjnych terenów zieleni.

Abstract:

Accessing Poland to the European Union opened new possibilities for polish cities to partly finance city development. One of the programs which enables city development financing is program URBAN II (for cities more over 20 000 inhabitants), which trough the Integrated Regional Development Programme (ZPORR- one of seven operating programs which goals refers to the implementation of European Commission on National Development Plan 2004-2006), specified rules of elaborating Local Revitalization Programs. Local Revitalization Programs contain projects of revitalization of most degraded city areas. ; Realization of those projects is partly financed by European Union. That is why since the 2005, cities try to fulfill designated conditions to develops Local Revitalization Programs, which are one of the tool of implementation changes of the city space. Warsaw is a city which developed Local Revitalization Program which contains fourteen attachments of Miniprogrames of District Revitalization. ; So fourteen, from 18, Warsaw districts have a separate Minprogrames of Revitalization and every of those programs designate projects of revitalization for specific for the district. The aim of this article is to monitor how often those projects applies to the green areas (parks, commentaries, allotment gardens).

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 34 ukazał się jako nr 154 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

74-86

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 34

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego