Object structure

Creator:

Cuske, Mateusz ; Szałata, Łukasz ; Godzwa, Adam ; Musztyfaga, Elżbieta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red.

Title:

Badania monitoringowe gleb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Ścinawce Dolnej w świetle przepisów prawnych wynikających z implementacji dyrektywy IED = Monitoring studies of soils in the disposal works in Ścinawka Dolna in the light of law resulting from the implementation of IED directive

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 35 (2014)

Subject and Keywords:

instalacja IPPC ; dyrektywa IED ; raport początkowy ; IPPC installation ; IED Directive ; basic report

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia charakterystykę podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz stan zanieczyszczenia gleb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Ścinawce Dolnej. Niniejsza analiza wykonana w związku z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska uwzględnia wytyczne związane z opracowaniem raportu początkowego dla instalacji IPPC.

Abstract:

The paper presents the basic characteristics of the physico-chemical properties and soil pollution in the disposal works in Ścinawka Dolna. This analysis is made in connection with the amendment of the environmental legislation in Poland takes into account the guidelines for the development of the basic report for IPPC installations.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 35 ukazał się jako nr 155 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

41-49

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 35

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego