Show structure

Title:

Czy można pogodzić turystykę z ochroną przyrody? = Is it possible to reconcile tourism and environment protection?

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 40 (2015)

Creator:

Tokarska-Osyczka, Agnieszka

Subject and Keywords:

turystyka ; rezerwat ; park krajobrazowy ; obszar przyrodniczo cenny ; ścieżka dydaktyczna ; tourism ; nature reserve ; landscape park ; natural valuable area ; nature trail

Abstract_pl:

Turystyka przyrodnicza, której celem jest poznanie bioróżnorodności flory i fauny, jest ostatnio jedną z ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu. Obszary przyrodniczo cenne stanowią bardzo atrakcyjne miejsca wędrówek turystycznych. W wielu wypowiedziach i opracowaniach zauważyć można jednak dysonans między intensyfikacją obecności człowieka na danym terenie, a ochroną jego walorów przyrodniczych. W pracy opisano różnice między turystyką przyrodniczą i turystyka masową, z założeniem pojemności i chłonności turystycznej przyrody jako wskaźnika dla możliwości użytkowej w tych kategoriach.

Abstract:

Nature tourism, which targets to get familiar with the diversity of fauna and flora, is becoming a very popular activity. Valuable areas are attractive places for the tourists. In a lot of opinions or articles we can observe the dissonance between intensification of human presence and environmental protection. The paper describes the differences between nature tourism and mass tourism, including bandwidth, capacity and absorptivity of nature as an indicator for the possibility of use in these categories.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 40 ukazał się jako nr 160 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-14

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 40

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego