Object structure

Title:

Hydrologia zlewni rzeki Kowaniec = The hydrology of the watershed of Kowaniec river

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 42 (2016)

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Hudak, Magda ; Golik, Dawid ; Migda, Mateusz

Subject and Keywords:

zlewnia ; bilans wód ; watershed ; water balance

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono charakterystykę hydrograficzną zlewni rzeki Kowaniec (dopływ Dunajca, dorzecze Wisły) oraz bilans wodny tego obszaru. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zbadana zlewnia wykazuje parametry hydrologiczne typowe dla rzek górskich, mocno zalesionych. Dominuje tutaj zasilanie powierzchniowe, związane z intensywnymi opadami wiosenno-letnimi. Bilans wodny zlewni rzeki Kowaniec jest dodatni.

Abstract:

The paper presents the characteristics of hydrographic watershed of the Kowaniec river (a tributary of the Dunajec river basin) and the water balance of the area. The analysis shows that hydrological parameters are typical for the mountain rivers and heavily forested areas. The surface supplying had a dominant character, what should be connected with intense rainfall in the period of spring and summer. The total water balance of the Kowaniec river watershed has been calculated as positive one.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 42 ukazał się jako nr 162 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-19

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 42

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego