Object structure

Title:

Wezbrania na Bobrze w Żaganiu w świetle obserwacji historycznych = Flood situations on the Bober river in Żagań city, in the light of historic observations

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 42 (2016)

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Kuroczycki, Lech ; Żebrowska, Marta

Subject and Keywords:

wezbrania powodziowe ; Bóbr (rzeka) ; Żagań ; flood situation

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono informacje o największych wiosenno-letnich wezbraniach na Bobrze w Żaganiu w XIX, XX i XXI wieku. Na podstawie analizy danych hydrologicznych stwierdzono, że wezbrania powodziowe w dorzeczu Bobru pojawiają się średnio co 3-5 lat i są one charakterystyczną cechą klimatu Polski. O wielkości i rozmiarach wezbrań decyduje przede wszystkim natężenie deszczu oraz jego rozkład przestrzenny.

Abstract:

In the article it was presented information about the biggest spring-summer swelling in the Bóbr in Żagań in XIX, XX and XXIst centuries. Based on hydrological data it was stated, that the flood situations in the Bóbr river basin appear every 3-5 years being the characteristic feature of the climate of Poland. Straining the rain and its spatial distribution are deciding on the flood situations.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 42 ukazał się jako nr 162 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

129-137

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 42

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego