Object structure

Creator:

Trojanowski, Michał

Contributor:

Skobelski, Robert - red.

Title:

Początkowy okres formowania i służby 2 Oddziału Ochrony Pogranicza na zachodniej granicy Polski w latach 1945-1946 = The initial period of forming and service of the 2nd Border Guard Division on the western border of Poland

Group publication title:

Studia Zachodnie, 18

Subject and Keywords:

Wojska Ochrony Pogranicza ; pogranicze ; historia wojskowości ; początki władzyludowej ; the border protection forces ; borderland ; history of military ; the beginnings of people?s authority

Abstract_pl:

2 Oddział WOP był jedyną formacją graniczną wystawianą w Poznańskim Okręgu Wojskowym. Za datę rozpoczęcia jego formowania przyjmuje się 4 października 1945 roku. W tym dniu do Poznania przybył ppłk Stanisław Dobrzański, wyznaczony na pełniącego obowiązki dowódcy powstałej jednostki. ; Objął on 12 listopada 1945 roku służbę na nowo kształtującej się granicy zachodniej państwa Polskiego od Zasiek po Kostrzyn nad Odrą. Odcinek ten podzielony był na 5 komend i 25 strażnic. Organizacja i służba przy ochronie granicy odbywała się w skrajnie trudnych warunkach, na terenie nieprzygotowanym to tego rodzaju służby. Oddział borykał się z problemami aprowizacyjnymi, materiałowymi oraz brakami osobowymi.

Abstract:

2nd Division of Border Guard Forces was the only border formation issued in the Poznań Military District. 4 October 1945 is considered to be the commencement date of its formation. On this day, Lt. Col. Stanisław Dobrzański came to Poznań and he was appointed acting commander of the created unit. ; On 12 November 1945, he assumed service on newly emerging western border of Poland, from Zasieki to Kostrzyn nad Odrą. This section was divided into 5 border guard offices and 25 watchtowers. Organization and service in regard to border protection were conducted in extremely difficult conditions, within areas unprepared for this kind of service. The division struggled with provisioning problems, material problems and lacks in regard to human resources.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

307-320

Source:

Studia Zachodnie, tom 18

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II