Object

Title: Antysemityzm w województwie pomorskim w latach 1920-1939 na przykładzie powiatu toruńskiego i okolic = Anti-Semitism in Pomorskie voivodship in the years 1920-1939. Example : The County Toruń and surrounding area?s

Creator:

Pielka, Mateusz

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skobelski, Robert - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 18

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy problemu antysemityzmu w dwudziestoleciu międzywojennym w województwie pomorskim. Za przykład, który odzwierciedla zjawiska antyżydowskie całego województwa, wybrano powiat toruński i ościenne gminy (Toruń był najważniejszym ośrodkiem miejskim województwa pomorskiego, tu swoją siedzibę miał wojewoda). Tekst stanowi próbę wypełnienia luki w badaniach nad antysemityzmem w zachodniej części II RP (w tym wypadku woj. pomorskiego). ; Chronologia wydarzeń sięga jednak źródeł niechęci do Żydów jeszcze w czasach funkcjonowania pruskiej prowincji Prusy Zachodnie i relacji ludności polskiej, żydowskiej i niemieckiej (jest to jednak część wprowadzająca). Artykuł jest odpowiedzią na dysproporcję w badaniach historii Żydów, gdyż największym zainteresowaniem otacza się tylko były zabór rosyjski i austriacki. Zachodnie dzielnice Polski są pod tym względem zaniedbane, a jest wiele zjawisk, które wymagają wyjaśnienia. ; Narracja pracy wychodzi od końca XIX wieku w Prusach Zachodnich, następnie omawiany jest okres odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 (na Pomorzu w 1920 r.), kolejne rozważania dotyczą lat międzywojnia, całość analizy kończy się na 1939 roku. Od końca XIX stulecia wymieniane są przykłady aktów antysemickich, wszystkie zostały poparte źródłami. Ten schemat dotyczy również lat 1920-1939. ; Omówione zostały po kolei wszystkie organizacje polityczno-społeczne, które w swych programach lub statutach zakładały walkę z Żydami. Wspomniano także o roli i działalności prasy antysemickiej. Rozważania objęły również postawę władz wojewódzkich i centralnych i ich stosunek do aktów antysemickich, które w latach 30. XX wieku przybrały na sile. Przy omawianiu lat 1935-1939 udowodniono, że - wbrew wcześniejszym ustaleniom - zjawiska antyżydowskie wcale nie osłabły i nie zeszły na dalszy plan w związku z zagrożeniem wojennym.

Abstract:

The article concerns the problem of anti-Semitism in the interwar period in Pomorskie. For example, which reflects the anti-Semitic phenomena throughout the region, selected Toruń County and neighboring municipalities (Torun was the most important urban center in the province. Pomeranian their headquarters here had Voivod). The text is the fulfillment attempt to fill the gap in research on anti-Semitism in the western part of the Second Polish Republic (in this case the province Pomeranian). ; However, the chronology of events dating back to the sources aversion to Jews even in times of operation of the Prussian province of West Prussia and public relations Polish, Jewish and German (though this is the introductory part). The article is a response to the imbalance in the study of Jewish history as the greatest interest surrounds himself with only were the Russian and Austrian annexation. Polish western districts are neglected in this regard, and there are many phenomena that require explanation. ; The narrative work comes from the late nineteenth century in West Prussia, then discussed is the period of Polish independence by 1918 (in Pomerania in 1920), the following considerations apply the interwar years, the whole analysis ends in 1939 years. Since the late nineteenth century are exchanged examples of anti-Semitic acts have all been supported by springs. This scheme also applies to years 1920-1939 were discussed one by one all the political and social organizations, which in their programs or assumed statutes against the Jews. ; Also discusses the role and activities of anti-Semitic press. Considerations included the same attitude provincial and central authorities and their relationship to anti-Semitic acts, which in the 30s of the twentieth century intensified. When discussing the years 1935-1939 proved that - contrary to earlier findings - the anti-Jewish phenomenon was not weakened and pushed into the background of the threat of war.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45827

Pages:

324-350

Source:

Studia Zachodnie, tom 18

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Object collections:

Last modified:

Feb 14, 2022

In our library since:

Sep 7, 2017

Number of object content hits:

313

Number of object content views in PDF format

290

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/52097

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information